δεξιος • DEXIOS DECIOS • dexios

Search: δεξιαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεξιανδεξιόςδεξι·ανfem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεξιανδεξιόςδεξι·ανfem acc sg

δεξιός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεξια[GNT][LXX]δεξιεδεξι·αδεξι·ε
Nomδεξιος[GNT][LXX]δεξι·ος
Accδεξιαν[GNT][LXX]δεξιον[GNT][LXX]δεξι·ανδεξι·ον
Datδεξιᾳ[GNT][LXX]δεξιῳ[LXX]δεξι·ᾳδεξι·ῳ
Genδεξιας[GNT][LXX]δεξιου[LXX]δεξι·αςδεξι·ου
PlVocδεξιαιδεξιοιδεξια[GNT][LXX]δεξι·αιδεξι·οιδεξι·α
Nom
Accδεξιας[GNT][LXX]δεξιουςδεξι·αςδεξι·ους
Datδεξιαις[LXX]δεξιοις[GNT][LXX]δεξι·αιςδεξι·οις
Genδεξιων[GNT][LXX]δεξι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 17:49:36 EST