δεινος • DEINOS • deinos

Search: δεινους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεινουςδεινόςδειν·ουςmas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεινουςδεινόςδειν·ουςmas acc pl

δεινός -ή -όν [LXX]

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεινη[LXX]δεινεδειν·ηδειν·ε
Nomδεινος[LXX]δειν·ος
Accδεινην[LXX]δεινον[LXX]δειν·ηνδειν·ον
Datδεινῃδεινῳ[LXX]δειν·ῃδειν·ῳ
Genδεινηςδεινουδειν·ηςδειν·ου
PlVocδειναιδεινοιδεινα[GNT][LXX]δειν·αιδειν·οιδειν·α
Nom
Accδειναςδεινους[LXX]δειν·αςδειν·ους
Datδειναις[LXX]δεινοις[LXX]δειν·αιςδειν·οις
Genδεινων[LXX]δειν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 04:13:24 EDT