δασυς • DASUS • dasus

Search: δασεα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δασεαδασύςδασ(υ)·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δασεαδασύςδασ(υ)·αneu nom|acc|voc pl

δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδασειαδασυδασει·αδασυ
Nomδασυς[LXX]δασ(υ)·ς
Accδασειανδασυνδασει·ανδασ(υ)·ν
Datδασειᾳδασειδασει·ᾳδασ(υ)·ι
Genδασειαςδασεος[LXX], δασεως[LXX]δασει·αςδασ(υ)·ος
PlVocδασειαι[LXX]δασεις[LXX]δασεα[LXX]δασει·αιδασ(υ)·εςδασ(υ)·α
Nom
Accδασειαςδασεις[LXX]δασει·αςδασ(υ)·ας
Datδασειαιςδασεσι[LXX], δασεσινδασει·αιςδασ(υ)·σι(ν), δασ(υ)·σι(ν)
Genδασειωνδασεωνδασει·ωνδασ(υ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 15:56:20 EST