δαν(ε)ιζω δανιζω δανειζω • DAN(E)IZW DANIZW DANEIZW • dan(e)izō danizō daneizō

Search: δανειζων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δανειζωνδανείζωδανειζ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δανειζωνδανείζωδανειζ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδανιζω, δανειζωδανιζ·ω, δανειζ·ωδανιζομαι, δανειζομαιδανιζ·ομαι, δανειζ·ομαι
2ndδανιζεις, δανειζειςδανιζ·εις, δανειζ·ειςδανιζῃ, δανειζῃ, δανιζει[LXX], δανειζει[LXX], δανιζεσαι, δανειζεσαιδανιζ·ῃ, δανειζ·ῃ, δανιζ·ει classical, δανειζ·ει classical, δανιζ·εσαι alt, δανειζ·εσαι alt
3rdδανιζει[LXX], δανειζει[LXX]δανιζ·ει, δανειζ·ειδανιζεται, δανειζεται[LXX]δανιζ·εται, δανειζ·εται
Pl1stδανιζομεν, δανειζομενδανιζ·ομεν, δανειζ·ομενδανιζομεθα, δανειζομεθαδανιζ·ομεθα, δανειζ·ομεθα
2ndδανιζετε[GNT], δανειζετε[GNT]δανιζ·ετε, δανειζ·ετεδανιζεσθε, δανειζεσθεδανιζ·εσθε, δανειζ·εσθε
3rdδανιζουσιν[GNT], δανειζουσιν[GNT], δανιζουσι, δανειζουσιδανιζ·ουσι(ν), δανειζ·ουσι(ν), δανιζ·ουσι(ν), δανειζ·ουσι(ν)δανιζονται, δανειζονταιδανιζ·ονται, δανειζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδανιζω, δανειζωδανιζ·ω, δανειζ·ωδανιζωμαι, δανειζωμαιδανιζ·ωμαι, δανειζ·ωμαι
2ndδανιζῃς, δανειζῃςδανιζ·ῃς, δανειζ·ῃςδανιζῃ, δανειζῃδανιζ·ῃ, δανειζ·ῃ
3rdδανιζῃ, δανειζῃδανιζ·ῃ, δανειζ·ῃδανιζηται, δανειζηταιδανιζ·ηται, δανειζ·ηται
Pl1stδανιζωμεν, δανειζωμενδανιζ·ωμεν, δανειζ·ωμενδανιζωμεθα, δανειζωμεθαδανιζ·ωμεθα, δανειζ·ωμεθα
2ndδανιζητε, δανειζητε[GNT]δανιζ·ητε, δανειζ·ητεδανιζησθε, δανειζησθεδανιζ·ησθε, δανειζ·ησθε
3rdδανιζωσιν, δανειζωσιν, δανιζωσι, δανειζωσιδανιζ·ωσι(ν), δανειζ·ωσι(ν)δανιζωνται, δανειζωνταιδανιζ·ωνται, δανειζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδανιζοιμι, δανειζοιμιδανιζ·οιμι, δανειζ·οιμιδανιζοιμην, δανειζοιμηνδανιζ·οιμην, δανειζ·οιμην
2ndδανιζοις, δανειζοιςδανιζ·οις, δανειζ·οιςδανιζοιο, δανειζοιοδανιζ·οιο, δανειζ·οιο
3rdδανιζοι, δανειζοιδανιζ·οι, δανειζ·οιδανιζοιτο, δανειζοιτοδανιζ·οιτο, δανειζ·οιτο
Pl1stδανιζοιμεν, δανειζοιμενδανιζ·οιμεν, δανειζ·οιμενδανιζοιμεθα, δανειζοιμεθαδανιζ·οιμεθα, δανειζ·οιμεθα
2ndδανιζοιτε, δανειζοιτεδανιζ·οιτε, δανειζ·οιτεδανιζοισθε, δανειζοισθεδανιζ·οισθε, δανειζ·οισθε
3rdδανιζοιεν, δανειζοιεν, δανιζοισαν, δανειζοισανδανιζ·οιεν, δανειζ·οιεν, δανιζ·οισαν alt, δανειζ·οισαν altδανιζοιντο, δανειζοιντοδανιζ·οιντο, δανειζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδανιζε, δανειζεδανιζ·ε, δανειζ·εδανιζου, δανειζουδανιζ·ου, δανειζ·ου
3rdδανιζετω, δανειζετωδανιζ·ετω, δανειζ·ετωδανιζεσθω, δανειζεσθωδανιζ·εσθω, δανειζ·εσθω
Pl1st
2ndδανιζετε[GNT], δανειζετε[GNT]δανιζ·ετε, δανειζ·ετεδανιζεσθε, δανειζεσθεδανιζ·εσθε, δανειζ·εσθε
3rdδανιζετωσαν, δανειζετωσαν, δανιζοντων, δανειζοντωνδανιζ·ετωσαν, δανειζ·ετωσαν, δανιζ·οντων classical, δανειζ·οντων classicalδανιζεσθωσαν, δανειζεσθωσαν, δανιζεσθων, δανειζεσθωνδανιζ·εσθωσαν, δανειζ·εσθωσαν, δανιζ·εσθων classical, δανειζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δανιζειν, δανειζειν​δανιζ·ειν, δανειζ·ειν​δανιζεσθαι, δανειζεσθαι​δανιζ·εσθαι, δανειζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδανιζουσα, δανειζουσαδανιζον, δανειζονδανιζ·ουσ·α, δανειζ·ουσ·αδανιζ·ο[υ]ν[τ], δανειζ·ο[υ]ν[τ]
Nomδανιζων, δανειζων[LXX]δανιζ·ο[υ]ν[τ]·^, δανειζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδανιζουσαν, δανειζουσανδανιζοντα, δανειζονταδανιζ·ουσ·αν, δανειζ·ουσ·ανδανιζ·ο[υ]ντ·α, δανειζ·ο[υ]ντ·α
Datδανιζουσῃ, δανειζουσῃδανιζοντι, δανειζοντιδανιζ·ουσ·ῃ, δανειζ·ουσ·ῃδανιζ·ο[υ]ντ·ι, δανειζ·ο[υ]ντ·ι
Genδανιζουσης, δανειζουσηςδανιζοντος, δανειζοντοςδανιζ·ουσ·ης, δανειζ·ουσ·ηςδανιζ·ο[υ]ντ·ος, δανειζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδανιζουσαι, δανειζουσαιδανιζοντες, δανειζοντεςδανιζοντα, δανειζονταδανιζ·ουσ·αι, δανειζ·ουσ·αιδανιζ·ο[υ]ντ·ες, δανειζ·ο[υ]ντ·εςδανιζ·ο[υ]ντ·α, δανειζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδανιζουσας, δανειζουσαςδανιζοντας, δανειζονταςδανιζ·ουσ·ας, δανειζ·ουσ·αςδανιζ·ο[υ]ντ·ας, δανειζ·ο[υ]ντ·ας
Datδανιζουσαις, δανειζουσαιςδανιζουσι, δανειζουσι, δανιζουσιν[GNT], δανειζουσιν[GNT]δανιζ·ουσ·αις, δανειζ·ουσ·αιςδανιζ·ου[ντ]·σι(ν), δανειζ·ου[ντ]·σι(ν), δανιζ·ου[ντ]·σι(ν), δανειζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδανιζουσων, δανειζουσωνδανιζοντων, δανειζοντωνδανιζ·ουσ·ων, δανειζ·ουσ·ωνδανιζ·ο[υ]ντ·ων, δανειζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδανιζομενη, δανειζομενηδανιζομενε, δανειζομενεδανιζ·ομεν·η, δανειζ·ομεν·ηδανιζ·ομεν·ε, δανειζ·ομεν·ε
Nomδανιζομενος[LXX], δανειζομενος[LXX]δανιζ·ομεν·ος, δανειζ·ομεν·ος
Accδανιζομενην, δανειζομενηνδανιζομενον, δανειζομενονδανιζ·ομεν·ην, δανειζ·ομεν·ηνδανιζ·ομεν·ον, δανειζ·ομεν·ον
Datδανιζομενῃ, δανειζομενῃδανιζομενῳ, δανειζομενῳδανιζ·ομεν·ῃ, δανειζ·ομεν·ῃδανιζ·ομεν·ῳ, δανειζ·ομεν·ῳ
Genδανιζομενης, δανειζομενηςδανιζομενου, δανειζομενουδανιζ·ομεν·ης, δανειζ·ομεν·ηςδανιζ·ομεν·ου, δανειζ·ομεν·ου
PlVocδανιζομεναι, δανειζομεναιδανιζομενοι, δανειζομενοιδανιζομενα, δανειζομεναδανιζ·ομεν·αι, δανειζ·ομεν·αιδανιζ·ομεν·οι, δανειζ·ομεν·οιδανιζ·ομεν·α, δανειζ·ομεν·α
Nom
Accδανιζομενας, δανειζομεναςδανιζομενους, δανειζομενουςδανιζ·ομεν·ας, δανειζ·ομεν·αςδανιζ·ομεν·ους, δανειζ·ομεν·ους
Datδανιζομεναις, δανειζομεναιςδανιζομενοις, δανειζομενοιςδανιζ·ομεν·αις, δανειζ·ομεν·αιςδανιζ·ομεν·οις, δανειζ·ομεν·οις
Genδανιζομενων, δανειζομενωνδανιζομενων, δανειζομενωνδανιζ·ομεν·ων, δανειζ·ομεν·ωνδανιζ·ομεν·ων, δανειζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδανιζον, εδανειζονε·δανιζ·ον, ε·δανειζ·ονεδανιζομην, εδανειζομηνε·δανιζ·ομην, ε·δανειζ·ομην
2ndεδανιζες, εδανειζεςε·δανιζ·ες, ε·δανειζ·εςεδανιζου, εδανειζουε·δανιζ·ου, ε·δανειζ·ου
3rdεδανιζεν, εδανειζεν, εδανιζε, εδανειζεε·δανιζ·ε(ν), ε·δανειζ·ε(ν)εδανιζετο, εδανειζετοε·δανιζ·ετο, ε·δανειζ·ετο
Pl1stεδανιζομεν, εδανειζομενε·δανιζ·ομεν, ε·δανειζ·ομενεδανιζομεθα, εδανειζομεθαε·δανιζ·ομεθα, ε·δανειζ·ομεθα
2ndεδανιζετε, εδανειζετεε·δανιζ·ετε, ε·δανειζ·ετεεδανιζεσθε, εδανειζεσθεε·δανιζ·εσθε, ε·δανειζ·εσθε
3rdεδανιζον, εδανειζον, εδανιζοσαν, εδανειζοσανε·δανιζ·ον, ε·δανειζ·ον, ε·δανιζ·οσαν alt, ε·δανειζ·οσαν altεδανιζοντο, εδανειζοντοε·δανιζ·οντο, ε·δανειζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδανιωδανι(ε)·[σ]ωδανιουμαιδανι(ε)·[σ]ομαι
2ndδανιεις[LXX]δανι(ε)·[σ]ειςδανιῃ[LXX], δανιει[LXX], δανιεισαιδανι(ε)·[σ]ῃ, δανι(ε)·[σ]ει classical, δανι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdδανιει[LXX]δανι(ε)·[σ]ειδανιειταιδανι(ε)·[σ]εται
Pl1stδανιουμενδανι(ε)·[σ]ομενδανιουμεθαδανι(ε)·[σ]ομεθα
2ndδανιειτεδανι(ε)·[σ]ετεδανιεισθεδανι(ε)·[σ]εσθε
3rdδανιουσιν[LXX], δανιουσιδανι(ε)·[σ]ουσι(ν), δανι(ε)·[σ]ουσι(ν)δανιουνταιδανι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδανιοιμιδανι(ε)·[σ]οιμιδανιοιμηνδανι(ε)·[σ]οιμην
2ndδανιοιςδανι(ε)·[σ]οιςδανιοιοδανι(ε)·[σ]οιο
3rdδανιοιδανι(ε)·[σ]οιδανιοιτοδανι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stδανιοιμενδανι(ε)·[σ]οιμενδανιοιμεθαδανι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndδανιοιτεδανι(ε)·[σ]οιτεδανιοισθεδανι(ε)·[σ]οισθε
3rdδανιοιενδανι(ε)·[σ]οιενδανιοιντοδανι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δανιειν​δανι(ε)·[σ]ειν​δανιεισθαι​δανι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδανιουσαδανιουνδανι(ε)·[σ]ουσ·αδανι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomδανιωνδανι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accδανιουσανδανιουνταδανι(ε)·[σ]ουσ·ανδανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datδανιουσῃδανιουντιδανι(ε)·[σ]ουσ·ῃδανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genδανιουσηςδανιουντοςδανι(ε)·[σ]ουσ·ηςδανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocδανιουσαιδανιουντεςδανιουνταδανι(ε)·[σ]ουσ·αιδανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςδανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accδανιουσαςδανιουνταςδανι(ε)·[σ]ουσ·αςδανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datδανιουσαιςδανιουσι, δανιουσιν[LXX]δανι(ε)·[σ]ουσ·αιςδανι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), δανι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genδανιουσωνδανιουντωνδανι(ε)·[σ]ουσ·ωνδανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδανιουμενηδανιουμενεδανι(ε)·[σ]ομεν·ηδανι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomδανιουμενοςδανι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accδανιουμενηνδανιουμενονδανι(ε)·[σ]ομεν·ηνδανι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datδανιουμενῃδανιουμενῳδανι(ε)·[σ]ομεν·ῃδανι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genδανιουμενηςδανιουμενουδανι(ε)·[σ]ομεν·ηςδανι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocδανιουμεναιδανιουμενοιδανιουμεναδανι(ε)·[σ]ομεν·αιδανι(ε)·[σ]ομεν·οιδανι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accδανιουμεναςδανιουμενουςδανι(ε)·[σ]ομεν·αςδανι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datδανιουμεναιςδανιουμενοιςδανι(ε)·[σ]ομεν·αιςδανι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genδανιουμενωνδανιουμενωνδανι(ε)·[σ]ομεν·ωνδανι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδανισα, εδανεισαε·δανι·σα, ε·δανει·σαεδανισαμην, εδανεισαμηνε·δανι·σαμην, ε·δανει·σαμην
2ndεδανισας, εδανεισαςε·δανι·σας, ε·δανει·σαςεδανισω, εδανεισωε·δανι·σω, ε·δανει·σω
3rdεδανισεν, εδανεισεν, εδανισε, εδανεισεε·δανι·σε(ν), ε·δανει·σε(ν)εδανισατο, εδανεισατοε·δανι·σατο, ε·δανει·σατο
Pl1stεδανισαμεν, εδανεισαμενε·δανι·σαμεν, ε·δανει·σαμενεδανισαμεθα, εδανεισαμεθα[LXX]ε·δανι·σαμεθα, ε·δανει·σαμεθα
2ndεδανισατε, εδανεισατεε·δανι·σατε, ε·δανει·σατεεδανισασθε, εδανεισασθεε·δανι·σασθε, ε·δανει·σασθε
3rdεδανισαν, εδανεισανε·δανι·σαν, ε·δανει·σανεδανισαντο, εδανεισαντοε·δανι·σαντο, ε·δανει·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδανισω, δανεισωδανι·σω, δανει·σωδανισωμαι, δανεισωμαιδανι·σωμαι, δανει·σωμαι
2ndδανισῃς, δανεισῃς[LXX]δανι·σῃς, δανει·σῃςδανισῃ, δανεισῃδανι·σῃ, δανει·σῃ
3rdδανισῃ, δανεισῃδανι·σῃ, δανει·σῃδανισηται, δανεισηταιδανι·σηται, δανει·σηται
Pl1stδανισωμεν, δανεισωμενδανι·σωμεν, δανει·σωμενδανισωμεθα, δανεισωμεθαδανι·σωμεθα, δανει·σωμεθα
2ndδανισητε[GNT], δανεισητεδανι·σητε, δανει·σητεδανισησθε, δανεισησθεδανι·σησθε, δανει·σησθε
3rdδανισωσιν, δανεισωσιν, δανισωσι, δανεισωσιδανι·σωσι(ν), δανει·σωσι(ν)δανισωνται, δανεισωνταιδανι·σωνται, δανει·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδανισαιμι, δανεισαιμιδανι·σαιμι, δανει·σαιμιδανισαιμην, δανεισαιμηνδανι·σαιμην, δανει·σαιμην
2ndδανισαις, δανεισαις, δανισειας, δανεισειαςδανι·σαις, δανει·σαις, δανι·σειας classical, δανει·σειας classicalδανισαιο, δανεισαιοδανι·σαιο, δανει·σαιο
3rdδανισαι, δανεισαι, δανισειε, δανεισειεδανι·σαι, δανει·σαι, δανι·σειε classical, δανει·σειε classicalδανισαιτο, δανεισαιτοδανι·σαιτο, δανει·σαιτο
Pl1stδανισαιμεν, δανεισαιμενδανι·σαιμεν, δανει·σαιμενδανισαιμεθα, δανεισαιμεθαδανι·σαιμεθα, δανει·σαιμεθα
2ndδανισαιτε, δανεισαιτεδανι·σαιτε, δανει·σαιτεδανισαισθε, δανεισαισθεδανι·σαισθε, δανει·σαισθε
3rdδανισαιεν, δανεισαιεν, δανισαισαν, δανεισαισαν, δανισειαν, δανεισειαν, δανισειεν, δανεισειενδανι·σαιεν, δανει·σαιεν, δανι·σαισαν alt, δανει·σαισαν alt, δανι·σειαν classical, δανει·σειαν classical, δανι·σειεν classical, δανει·σειεν classicalδανισαιντο, δανεισαιντοδανι·σαιντο, δανει·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδανισον, δανεισον[LXX]δανι·σον, δανει·σονδανισαι, δανεισαιδανι·σαι, δανει·σαι
3rdδανισατω, δανεισατωδανι·σατω, δανει·σατωδανισασθω, δανεισασθωδανι·σασθω, δανει·σασθω
Pl1st
2ndδανισατε, δανεισατεδανι·σατε, δανει·σατεδανισασθε, δανεισασθεδανι·σασθε, δανει·σασθε
3rdδανισατωσαν, δανεισατωσαν, δανισαντων, δανεισαντωνδανι·σατωσαν, δανει·σατωσαν, δανι·σαντων classical, δανει·σαντων classicalδανισασθωσαν, δανεισασθωσαν, δανισασθων, δανεισασθωνδανι·σασθωσαν, δανει·σασθωσαν, δανι·σασθων classical, δανει·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δανισαι, δανεισαι​δανι·σαι, δανει·σαι​δανισασθαι[GNT], δανεισασθαι[GNT]​δανι·σασθαι, δανει·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδανισασα, δανεισασαδανισας, δανεισαςδανισαν, δανεισανδανι·σασ·α, δανει·σασ·αδανι·σα[ντ]·ς, δανει·σα[ντ]·ςδανι·σαν[τ], δανει·σαν[τ]
Nom
Accδανισασαν, δανεισασανδανισαντα, δανεισανταδανι·σασ·αν, δανει·σασ·ανδανι·σαντ·α, δανει·σαντ·α
Datδανισασῃ, δανεισασῃδανισαντι, δανεισαντιδανι·σασ·ῃ, δανει·σασ·ῃδανι·σαντ·ι, δανει·σαντ·ι
Genδανισασης, δανεισασηςδανισαντος, δανεισαντοςδανι·σασ·ης, δανει·σασ·ηςδανι·σαντ·ος, δανει·σαντ·ος
PlVocδανισασαι, δανεισασαιδανισαντες, δανεισαντεςδανισαντα, δανεισανταδανι·σασ·αι, δανει·σασ·αιδανι·σαντ·ες, δανει·σαντ·εςδανι·σαντ·α, δανει·σαντ·α
Nom
Accδανισασας, δανεισασαςδανισαντας, δανεισανταςδανι·σασ·ας, δανει·σασ·αςδανι·σαντ·ας, δανει·σαντ·ας
Datδανισασαις, δανεισασαιςδανισασι, δανεισασι, δανισασιν, δανεισασινδανι·σασ·αις, δανει·σασ·αιςδανι·σα[ντ]·σι(ν), δανει·σα[ντ]·σι(ν)
Genδανισασων, δανεισασωνδανισαντων, δανεισαντωνδανι·σασ·ων, δανει·σασ·ωνδανι·σαντ·ων, δανει·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδανισαμενη, δανεισαμενηδανισαμενε, δανεισαμενεδανι·σαμεν·η, δανει·σαμεν·ηδανι·σαμεν·ε, δανει·σαμεν·ε
Nomδανισαμενος, δανεισαμενοςδανι·σαμεν·ος, δανει·σαμεν·ος
Accδανισαμενην, δανεισαμενηνδανισαμενον, δανεισαμενονδανι·σαμεν·ην, δανει·σαμεν·ηνδανι·σαμεν·ον, δανει·σαμεν·ον
Datδανισαμενῃ, δανεισαμενῃδανισαμενῳ, δανεισαμενῳδανι·σαμεν·ῃ, δανει·σαμεν·ῃδανι·σαμεν·ῳ, δανει·σαμεν·ῳ
Genδανισαμενης, δανεισαμενηςδανισαμενου, δανεισαμενουδανι·σαμεν·ης, δανει·σαμεν·ηςδανι·σαμεν·ου, δανει·σαμεν·ου
PlVocδανισαμεναι, δανεισαμεναιδανισαμενοι, δανεισαμενοιδανισαμενα, δανεισαμεναδανι·σαμεν·αι, δανει·σαμεν·αιδανι·σαμεν·οι, δανει·σαμεν·οιδανι·σαμεν·α, δανει·σαμεν·α
Nom
Accδανισαμενας, δανεισαμεναςδανισαμενους, δανεισαμενουςδανι·σαμεν·ας, δανει·σαμεν·αςδανι·σαμεν·ους, δανει·σαμεν·ους
Datδανισαμεναις, δανεισαμεναιςδανισαμενοις, δανεισαμενοιςδανι·σαμεν·αις, δανει·σαμεν·αιςδανι·σαμεν·οις, δανει·σαμεν·οις
Genδανισαμενων, δανεισαμενωνδανισαμενων, δανεισαμενωνδανι·σαμεν·ων, δανει·σαμεν·ωνδανι·σαμεν·ων, δανει·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδανεισμαιδεδανεισ·μαι
2ndδεδανεισαιδεδανεισ·[σ]αι
3rdδεδανεισταιδεδανεισ·ται
Pl1stδεδανεισμεθαδεδανεισ·μεθα
2ndδεδανεισθεδεδανεισ·[σ]θε
3rdδεδανειδαταιδεδανεισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδανεισομαιδεδανεισ·[σ]ομαι
2ndδεδανεισῃ, δεδανεισειδεδανεισ·[σ]ῃ, δεδανεισ·[σ]ει classical
3rdδεδανεισεταιδεδανεισ·[σ]εται
Pl1stδεδανεισομεθαδεδανεισ·[σ]ομεθα
2ndδεδανεισεσθεδεδανεισ·[σ]εσθε
3rdδεδανεισονταιδεδανεισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδανεισοιμηνδεδανεισ·[σ]οιμην
2ndδεδανεισοιοδεδανεισ·[σ]οιο
3rdδεδανεισοιτοδεδανεισ·[σ]οιτο
Pl1stδεδανεισοιμεθαδεδανεισ·[σ]οιμεθα
2ndδεδανεισοισθεδεδανεισ·[σ]οισθε
3rdδεδανεισοιντοδεδανεισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδανεισοδεδανεισ·[σ]ο
3rdδεδανεισθωδεδανεισ·[σ]θω
Pl1st
2ndδεδανεισθεδεδανεισ·[σ]θε
3rdδεδανεισθωσαν, δεδανεισθωνδεδανεισ·[σ]θωσαν, δεδανεισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδανεισθαι​δεδανεισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδανεισεσθαι​δεδανεισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδανεισμενηδεδανεισμενεδεδανεισ·μεν·ηδεδανεισ·μεν·ε
Nomδεδανεισμενος[LXX]δεδανεισ·μεν·ος
Accδεδανεισμενηνδεδανεισμενονδεδανεισ·μεν·ηνδεδανεισ·μεν·ον
Datδεδανεισμενῃδεδανεισμενῳδεδανεισ·μεν·ῃδεδανεισ·μεν·ῳ
Genδεδανεισμενηςδεδανεισμενουδεδανεισ·μεν·ηςδεδανεισ·μεν·ου
PlVocδεδανεισμεναιδεδανεισμενοιδεδανεισμεναδεδανεισ·μεν·αιδεδανεισ·μεν·οιδεδανεισ·μεν·α
Nom
Accδεδανεισμεναςδεδανεισμενουςδεδανεισ·μεν·αςδεδανεισ·μεν·ους
Datδεδανεισμεναιςδεδανεισμενοιςδεδανεισ·μεν·αιςδεδανεισ·μεν·οις
Genδεδανεισμενωνδεδανεισμενωνδεδανεισ·μεν·ωνδεδανεισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδανεισμηνε·δεδανεισ·μην
2ndεδεδανεισοε·δεδανεισ·[σ]ο
3rdεδεδανειστοε·δεδανεισ·το
Pl1stεδεδανεισμεθαε·δεδανεισ·μεθα
2ndεδεδανεισθεε·δεδανεισ·[σ]θε
3rdεδεδανειδατοε·δεδανεισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδανεισμην[ε]·δεδανεισ·μην
2ndδεδανεισο[ε]·δεδανεισ·[σ]ο
3rdδεδανειστο[ε]·δεδανεισ·το
Pl1stδεδανεισμεθα[ε]·δεδανεισ·μεθα
2ndδεδανεισθε[ε]·δεδανεισ·[σ]θε
3rdδεδανειδατο[ε]·δεδανεισ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:40:30 EST