γη • GH • gē

Search: γῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γῆγῆlexical form
γῃ; γηγῆγ·ῃ; γ·η(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγη[GNT][LXX]γ·η
Nom
Accγην[GNT][LXX]γ·ην
Datγῃ[GNT][LXX]γ·ῃ
Genγης[GNT][LXX]γ·ης
PlVocγαι[LXX]γ·αι
Nom
Accγας[LXX]γ·ας
Datγαις[LXX]γ·αις
Genγωνγ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:02:43 EDT