γηρας γηρος • GHRAS GHROS • gēras gēros

Search: γηρει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γηρειγῆροςγηρ(ε)·ι(neu) dat sg

γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocγηρας[LXX]γηρ(α)·ς
Nom
Acc
Datγηρᾳ[LXX]γηρ(α)·ι
Genγηρως[LXX]γηρ(α)·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocγηροςγηρ(ο)·ς
Nom
Acc
Datγηρει[GNT][LXX]γηρ(ε)·ι
Genγηρους[LXX]γηρ(ε)·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 15-Apr-2021 01:20:52 EDT