γεεννα • GEENNA • geenna

Search: γεενναν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γεεννανγέενναγεενν·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γεεννανγέενναγεενν·αν(fem) acc sg

γέεννα, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγεενναγεενν·α
Nom
Accγεενναν[GNT]γεενν·αν
Datγεεννῃ[GNT]γεενν·ῃ
Genγεεννης[GNT]γεενν·ης
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 02:36:58 EST