γυνη • GUNH • gunē

Search: γυναιξιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γυναιξινγυνήγυναικ·σι(ν)(fem) dat pl

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι

Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγυναι[GNT][LXX]γυναι[κ]
Nomγυνη[GNT][LXX]γυναι[κ] > irreg. γυνη
Accγυναικα[GNT][LXX]γυναικ·α
Datγυναικι[GNT][LXX]γυναικ·ι
Genγυναικος[GNT][LXX]γυναικ·ος
PlVocγυναικες[GNT][LXX]γυναικ·ες
Nom
Accγυναικας[GNT][LXX]γυναικ·ας
Datγυναιξι[LXX], γυναιξιν[GNT][LXX]γυναικ·σι(ν)
Genγυναικων[GNT][LXX]γυναικ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:32:14 EDT