γυναικειος • GUNAIKEIOS • gunaikeios

Search: γυναικεια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γυναικειᾳ; γυναικεια; γυναικειαγυναικεῖοςγυναικει·ᾳ; γυναικει·α; γυναικει·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γυναικειαγυναικεῖοςγυναικει·αneu nom|acc|voc pl
γυναικειαγυναικεῖοςγυναικει·αfem nom|voc sg
γυναικειᾳγυναικεῖοςγυναικει·ᾳfem dat sg

γυναικεῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγυναικεια[LXX]γυναικειεγυναικει·αγυναικει·ε
Nomγυναικειοςγυναικει·ος
Accγυναικειαν[LXX]γυναικειον[LXX]γυναικει·ανγυναικει·ον
Datγυναικειᾳγυναικειῳ[GNT][LXX]γυναικει·ᾳγυναικει·ῳ
Genγυναικειαςγυναικειουγυναικει·αςγυναικει·ου
PlVocγυναικειαιγυναικειοιγυναικεια[LXX]γυναικει·αιγυναικει·οιγυναικει·α
Nom
Accγυναικειαςγυναικειουςγυναικει·αςγυναικει·ους
Datγυναικειαιςγυναικειοις[LXX]γυναικει·αιςγυναικει·οις
Genγυναικειωνγυναικει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 17:39:22 EST