γραπτος • GRAPTOS • graptos

Search: γραπτον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γραπτον; γραπτονγραπτόςγραπτ·ον; γραπτ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γραπτονγραπτόςγραπτ·ονmas acc sg
γραπτονγραπτόςγραπτ·ονneu nom|acc|voc sg

γραπτός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραπτηγραπτεγραπτ·ηγραπτ·ε
Nomγραπτοςγραπτ·ος
Accγραπτηνγραπτον[GNT]γραπτ·ηνγραπτ·ον
Datγραπτῃγραπτῳ[LXX]γραπτ·ῃγραπτ·ῳ
Genγραπτηςγραπτουγραπτ·ηςγραπτ·ου
PlVocγραπταιγραπτοιγραπταγραπτ·αιγραπτ·οιγραπτ·α
Nom
Accγραπταςγραπτουςγραπτ·αςγραπτ·ους
Datγραπταιςγραπτοιςγραπτ·αιςγραπτ·οις
Genγραπτων[LXX]γραπτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:35:10 EST