γραμματοεισαγωγευς • GRAMMATOEISAGWGEUS • grammatoeisagōgeus

Search: γραμματοεισαγωγεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γραμματοεισαγωγεις; γραμματοεισαγωγειςγραμματοεισαγωγεύςγραμματοεισαγωγ(ευ)·ας; γραμματοεισαγωγ(ευ)·ες(mas) acc pl; (mas) nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γραμματοεισαγωγειςγραμματοεισαγωγεύςγραμματοεισαγωγ(ευ)·ας(mas) acc pl
γραμματοεισαγωγειςγραμματοεισαγωγεύςγραμματοεισαγωγ(ευ)·ες(mas) nom|voc pl

γραμματο·εισ·αγωγεύς, -έως, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγραμματοεισαγωγευγραμματοεισαγωγ(ευ)
Nomγραμματοεισαγωγευςγραμματοεισαγωγ(ευ)·ς
Accγραμματοεισαγωγεαγραμματοεισαγωγ(ευ)·α
Datγραμματοεισαγωγειγραμματοεισαγωγ(ευ)·ι
Genγραμματοεισαγωγεωςγραμματοεισαγωγ(ευ)·ος
PlVocγραμματοεισαγωγεις[LXX]γραμματοεισαγωγ(ευ)·ες
Nom
Accγραμματοεισαγωγεις[LXX]γραμματοεισαγωγ(ευ)·ας
Datγραμματοεισαγωγευσι, γραμματοεισαγωγευσινγραμματοεισαγωγ(ευ)·σι(ν)
Genγραμματοεισαγωγεωνγραμματοεισαγωγ(ευ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:39:35 EST