γνησιος • GNHSIOS • gnēsios

Search: γνησιον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γνησιον; γνησιονγνήσιοςγνησι·ον; γνησι·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γνησιονγνήσιοςγνησι·ονmas acc sg
γνησιονγνήσιοςγνησι·ονneu nom|acc|voc sg

γνήσιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνησιαγνησιε[GNT]γνησι·αγνησι·ε
Nomγνησιοςγνησι·ος
Accγνησιανγνησιον[GNT][LXX]γνησι·ανγνησι·ον
Datγνησιᾳγνησιῳ[GNT]γνησι·ᾳγνησι·ῳ
Genγνησιαςγνησιουγνησι·αςγνησι·ου
PlVocγνησιαιγνησιοιγνησιαγνησι·αιγνησι·οιγνησι·α
Nom
Accγνησιαςγνησιουςγνησι·αςγνησι·ους
Datγνησιαιςγνησιοιςγνησι·αιςγνησι·οις
Genγνησιωνγνησι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 13:17:55 EST