γνωστος • GNWSTOS • gnōstos

Search: γνωστον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γνωστον; γνωστονγνωστόςγνωστ·ον; γνωστ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γνωστονγνωστόςγνωστ·ονmas acc sg
γνωστονγνωστόςγνωστ·ονneu nom|acc|voc sg

γνωστός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωστη[LXX]γνωστε[LXX]γνωστ·ηγνωστ·ε
Nomγνωστος[GNT][LXX]γνωστ·ος
Accγνωστην[GNT]γνωστον[GNT][LXX]γνωστ·ηνγνωστ·ον
Datγνωστῃγνωστῳγνωστ·ῃγνωστ·ῳ
Genγνωστης[LXX]γνωστουγνωστ·ηςγνωστ·ου
PlVocγνωσται[LXX]γνωστοι[GNT][LXX]γνωστα[GNT][LXX]γνωστ·αιγνωστ·οιγνωστ·α
Nom
Accγνωστας[LXX]γνωστους[LXX]γνωστ·αςγνωστ·ους
Datγνωσταιςγνωστοις[GNT][LXX]γνωστ·αιςγνωστ·οις
Genγνωστωνγνωστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:36:02 EST