γλυκυτερος • GLUKUTEROS • glukuteros

Search: γλυκυτερον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γλυκυτερον; γλυκυτερονγλυκύτεροςγλυκυτερ·ον; γλυκυτερ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γλυκυτερονγλυκύτεροςγλυκυτερ·ονmas acc sg
γλυκυτερονγλυκύτεροςγλυκυτερ·ονneu nom|acc|voc sg

γλυκύ·τερος -α -ον (Comp. of γλυκύς)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγλυκυτερα[LXX]γλυκυτερεγλυκυτερ·αγλυκυτερ·ε
Nomγλυκυτεροςγλυκυτερ·ος
Accγλυκυτερανγλυκυτερον[LXX]γλυκυτερ·ανγλυκυτερ·ον
Datγλυκυτερᾳγλυκυτερῳγλυκυτερ·ᾳγλυκυτερ·ῳ
Genγλυκυτεραςγλυκυτερουγλυκυτερ·αςγλυκυτερ·ου
PlVocγλυκυτεραιγλυκυτεροιγλυκυτερα[LXX]γλυκυτερ·αιγλυκυτερ·οιγλυκυτερ·α
Nom
Accγλυκυτεραςγλυκυτερουςγλυκυτερ·αςγλυκυτερ·ους
Datγλυκυτεραιςγλυκυτεροιςγλυκυτερ·αιςγλυκυτερ·οις
Genγλυκυτερωνγλυκυτερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:40:55 EST