γλυκυς • GLUKUS • glukus

Search: γλυκεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γλυκεις; γλυκειςγλυκύςγλυκ(υ)·ας; γλυκ(υ)·εςmas acc pl; mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γλυκειςγλυκύςγλυκ(υ)·αςmas acc pl
γλυκειςγλυκύςγλυκ(υ)·εςmas nom|voc pl

γλυκύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγλυκεια[LXX]γλυκυ[GNT][LXX]γλυκει·αγλυκυ
Nomγλυκυς[LXX]γλυκ(υ)·ς
Accγλυκειανγλυκυνγλυκει·ανγλυκ(υ)·ν
Datγλυκειᾳγλυκειγλυκει·ᾳγλυκ(υ)·ι
Genγλυκειαςγλυκεος[LXX], γλυκεωςγλυκει·αςγλυκ(υ)·ος, γλυκ(υ)·ος
PlVocγλυκειαιγλυκεις[LXX]γλυκεα[LXX]γλυκει·αιγλυκ(υ)·εςγλυκ(υ)·α
Nom
Accγλυκειαςγλυκεις[LXX]γλυκει·αςγλυκ(υ)·ας
Datγλυκειαιςγλυκεσι, γλυκεσινγλυκει·αιςγλυκ(υ)·σι(ν)
Genγλυκειωνγλυκεωνγλυκει·ωνγλυκ(υ)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 13:28:37 EST