γενεα • GENEA • genea

Search: γενεᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γενεάγενεάlexical form
γενεᾳ; γενεαγενεάγενε·ᾳ; γενε·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg

γενεά, -ᾶς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγενεα[GNT][LXX]γενε·α
Nom
Accγενεαν[GNT][LXX]γενε·αν
Datγενεᾳ[GNT][LXX]γενε·ᾳ
Genγενεας[GNT][LXX]γενε·ας
PlVocγενεαι[GNT][LXX]γενε·αι
Nom
Accγενεας[GNT][LXX]γενε·ας
Datγενεαις[GNT][LXX]γενε·αις
Genγενεων[GNT][LXX]γενε·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 08:03:20 EDT