βυσσινος • BUSSINOS • bussinos

Search: βυσσινα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βυσσιναβύσσινοςβυσσιν·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βυσσιναβύσσινοςβυσσιν·αneu nom|acc|voc pl

βύσσινος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβυσσινη[LXX]βυσσινεβυσσιν·ηβυσσιν·ε
Nomβυσσινοςβυσσιν·ος
Accβυσσινην[LXX]βυσσινον[GNT][LXX]βυσσιν·ηνβυσσιν·ον
Datβυσσινῃ[LXX]βυσσινῳ[LXX]βυσσιν·ῃβυσσιν·ῳ
Genβυσσινηςβυσσινου[GNT]βυσσιν·ηςβυσσιν·ου
PlVocβυσσιναιβυσσινοιβυσσινα[LXX]βυσσιν·αιβυσσιν·οιβυσσιν·α
Nom
Accβυσσινας[LXX]βυσσινους[LXX]βυσσιν·αςβυσσιν·ους
Datβυσσιναιςβυσσινοις[LXX]βυσσιν·αιςβυσσιν·οις
Genβυσσινωνβυσσιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:27:45 EST