βιος • BIOS • bios

Search: βιον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βιονβίοςβι·ον(mas) acc sg

βίος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβιεβι·ε
Nomβιος[LXX]βι·ος
Accβιον[GNT][LXX]βι·ον
Datβιῳ[LXX]βι·ῳ
Genβιου[GNT][LXX]βι·ου
PlVocβιοιβι·οι
Nom
Accβιους[LXX]βι·ους
Datβιοιςβι·οις
Genβιωνβι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 15-Apr-2021 02:03:18 EDT