βελτιων • BELTIWN • beltiōn

Search: βελτιον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βελτιον; βελτιον; βελτιονβελτίωνβελτιον; βελτιον; βελτιονneu nom|acc|voc sg; mas voc sg; fem voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βελτιονβελτίωνβελτιονneu nom|acc|voc sg
βελτιονβελτίωνβελτιονmas voc sg
βελτιονβελτίωνβελτιονfem voc sg

βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός)

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβελτιον[GNT][LXX]βελτιον
Nomβελτιων[LXX]βελτιον·^
Accβελτιονα, βελτιω[LXX]βελτιον·α, βελτι(ο)[ν]·α
Datβελτιονιβελτιον·ι
Genβελτιονοςβελτιον·ος
PlVocβελτιονες, βελτιους[LXX]βελτιονα, βελτιω[LXX]βελτιον·ες, βελτι(ο)[ν]·εςβελτιον·α, βελτι(ο)[ν]·α
Nom
Accβελτιονας, βελτιους[LXX]βελτιον·ας, βελτι(ο)[ν]·ας
Datβελτιοσι, βελτιοσινβελτιο[ν]·σι(ν)
Genβελτιονωνβελτιον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 14:53:52 EST