βαρος • BAROS • baros

Search: βαρει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαρειβάροςβαρ(ε)·ι(neu) dat sg
βαρει; βαρειβαρύςβαρ(υ)·ι; βαρ(υ)·ιneu dat sg; mas dat sg
βαρει; βαρει; βαρειβαρέωβαρ(ε)·ε; βαρ(ε)·ει; βαρ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαρειβαρέωβαρ(ε)·εpres act imp 2nd sg
βαρειβαρέωβαρ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
βαρειβαρέωβαρ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical
βαρειβαρύςβαρ(υ)·ιneu dat sg
βαρειβαρύςβαρ(υ)·ιmas dat sg
βαρειβάροςβαρ(ε)·ι(neu) dat sg

βάρο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβαρος[GNT][LXX]βαρ(ο)·ς
Nom
Acc
Datβαρει[GNT][LXX]βαρ(ε)·ι
Genβαρουςβαρ(ε)·ος
PlVocβαρη[GNT]βαρ(ε)·α
Nom
Acc
Datβαρεσι, βαρεσιν[LXX]βαρ(ε)·σι(ν), βαρ(ε)·σι(ν)
Genβαρωνβαρ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:39:41 EST