βροντη • BRONTH • brontē

Search: βροντης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βροντηςβροντήβροντ·ης(fem) gen sg

βροντή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβροντη[LXX]βροντ·η
Nom
Accβροντην[GNT][LXX]βροντ·ην
Datβροντῃβροντ·ῃ
Genβροντης[GNT][LXX]βροντ·ης
PlVocβρονται[GNT][LXX]βροντ·αι
Nom
Accβρονταςβροντ·ας
Datβρονταιςβροντ·αις
Genβροντων[GNT]βροντ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-May-2021 09:46:14 EDT