βραχυς • BRACUS BRAXUS • brachus

Search: βραχεων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βραχεων; βραχεωνβραχύςβραχ(υ)·ων; βραχ(υ)·ωνneu gen pl; mas gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βραχεωνβραχύςβραχ(υ)·ωνneu gen pl
βραχεωνβραχύςβραχ(υ)·ωνmas gen pl

βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβραχειαβραχυ[GNT][LXX]βραχει·αβραχυ
Nomβραχυςβραχ(υ)·ς
Accβραχειαν[LXX]βραχυν[LXX]βραχει·ανβραχ(υ)·ν
Datβραχειᾳβραχει[LXX]βραχει·ᾳβραχ(υ)·ι
Genβραχειας[LXX]βραχεος, βραχεως[LXX]βραχει·αςβραχ(υ)·ος, βραχ(υ)·ος
PlVocβραχειαιβραχεις[LXX]βραχεα[LXX]βραχει·αιβραχ(υ)·εςβραχ(υ)·α
Nom
Accβραχειας[LXX]βραχεις[LXX]βραχει·αςβραχ(υ)·ας
Datβραχειαιςβραχεσι, βραχεσινβραχει·αιςβραχ(υ)·σι(ν)
Genβραχειωνβραχεων[GNT]βραχει·ωνβραχ(υ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:24:34 EST