βουλομαι • BOULOMAI • boulomai

Search: βουλομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βουλομενοςβούλομαιβουλ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βουλομενοςβούλομαιβουλ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλομαι[GNT][LXX]βουλ·ομαι
2ndβουλῃ[GNT][LXX], βουλει[GNT][LXX], βουλεσαιβουλ·ῃ, βουλ·ει classical, βουλ·εσαι alt
3rdβουλεται[GNT][LXX]βουλ·εται
Pl1stβουλομεθα[GNT][LXX]βουλ·ομεθα
2ndβουλεσθε[GNT][LXX]βουλ·εσθε
3rdβουλονται[LXX]βουλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλωμαιβουλ·ωμαι
2ndβουλῃ[GNT][LXX]βουλ·ῃ
3rdβουληται[GNT][LXX]βουλ·ηται
Pl1stβουλωμεθαβουλ·ωμεθα
2ndβουλησθε[LXX]βουλ·ησθε
3rdβουλωνται[LXX]βουλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλοιμηνβουλ·οιμην
2ndβουλοιοβουλ·οιο
3rdβουλοιτο[GNT][LXX]βουλ·οιτο
Pl1stβουλοιμεθαβουλ·οιμεθα
2ndβουλοισθεβουλ·οισθε
3rdβουλοιντοβουλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβουλουβουλ·ου
3rdβουλεσθωβουλ·εσθω
Pl1st
2ndβουλεσθε[GNT][LXX]βουλ·εσθε
3rdβουλεσθωσαν, βουλεσθωνβουλ·εσθωσαν, βουλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βουλεσθαι[LXX]​βουλ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουλομενηβουλομενεβουλ·ομεν·ηβουλ·ομεν·ε
Nomβουλομενος[GNT][LXX]βουλ·ομεν·ος
Accβουλομενηνβουλομενον[LXX]βουλ·ομεν·ηνβουλ·ομεν·ον
Datβουλομενῃ[LXX]βουλομενῳβουλ·ομεν·ῃβουλ·ομεν·ῳ
Genβουλομενηςβουλομενου[GNT]βουλ·ομεν·ηςβουλ·ομεν·ου
PlVocβουλομεναιβουλομενοι[GNT][LXX]βουλομεναβουλ·ομεν·αιβουλ·ομεν·οιβουλ·ομεν·α
Nom
Accβουλομεναςβουλομενους[GNT][LXX]βουλ·ομεν·αςβουλ·ομεν·ους
Datβουλομεναιςβουλομενοις[LXX]βουλ·ομεν·αιςβουλ·ομεν·οις
Genβουλομενωνβουλομενωνβουλ·ομεν·ωνβουλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβουλομην[GNT][LXX], ηβουλομηνε·βουλ·ομην, ε·βουλ·ομην
2ndεβουλου[LXX], ηβουλουε·βουλ·ου, ε·βουλ·ου
3rdεβουλετο[GNT][LXX], ηβουλετο[LXX]ε·βουλ·ετο
Pl1stεβουλομεθα, ηβουλομεθα[LXX]ε·βουλ·ομεθα, ε·βουλ·ομεθα
2ndεβουλεσθε, ηβουλεσθε[LXX]ε·βουλ·εσθε, ε·βουλ·εσθε
3rdεβουλοντο[GNT][LXX], ηβουλοντο[LXX]ε·βουλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλησομαιβουλη·σομαι
2ndβουλησῃ, βουλησει, βουλησεσαιβουλη·σῃ, βουλη·σει classical, βουλη·σεσαι alt
3rdβουλησεται[LXX]βουλη·σεται
Pl1stβουλησομεθαβουλη·σομεθα
2ndβουλησεσθεβουλη·σεσθε
3rdβουλησονταιβουλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλησοιμηνβουλη·σοιμην
2ndβουλησοιοβουλη·σοιο
3rdβουλησοιτοβουλη·σοιτο
Pl1stβουλησοιμεθαβουλη·σοιμεθα
2ndβουλησοισθεβουλη·σοισθε
3rdβουλησοιντοβουλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βουλησεσθαι​βουλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουλησομενηβουλησομενεβουλη·σομεν·ηβουλη·σομεν·ε
Nomβουλησομενοςβουλη·σομεν·ος
Accβουλησομενηνβουλησομενονβουλη·σομεν·ηνβουλη·σομεν·ον
Datβουλησομενῃβουλησομενῳβουλη·σομεν·ῃβουλη·σομεν·ῳ
Genβουλησομενηςβουλησομενουβουλη·σομεν·ηςβουλη·σομεν·ου
PlVocβουλησομεναιβουλησομενοιβουλησομεναβουλη·σομεν·αιβουλη·σομεν·οιβουλη·σομεν·α
Nom
Accβουλησομεναςβουλησομενουςβουλη·σομεν·αςβουλη·σομεν·ους
Datβουλησομεναιςβουλησομενοιςβουλη·σομεν·αιςβουλη·σομεν·οις
Genβουλησομενωνβουλησομενωνβουλη·σομεν·ωνβουλη·σομεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβουληθην[GNT][LXX]ε·βουλη·θην
2ndεβουληθης[LXX]ε·βουλη·θης
3rdεβουληθη[GNT][LXX]ε·βουλη·θη
Pl1stεβουληθημεν[LXX]ε·βουλη·θημεν
2ndεβουληθητεε·βουλη·θητε
3rdεβουληθησαν[LXX]ε·βουλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβουληθησομαιβουλη·θησομαι
2ndβουληθησῃ, βουληθησειβουλη·θησῃ, βουλη·θησει classical
3rdβουληθησεταιβουλη·θησεται
Pl1stβουληθησομεθαβουλη·θησομεθα
2ndβουληθησεσθεβουλη·θησεσθε
3rdβουληθησονταιβουλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβουληθωβουλη·θω
2ndβουληθῃς[LXX]βουλη·θῃς
3rdβουληθῃ[GNT]βουλη·θῃ
Pl1stβουληθωμενβουλη·θωμεν
2ndβουληθητεβουλη·θητε
3rdβουληθωσιν[LXX], βουληθωσιβουλη·θωσι(ν), βουλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβουληθειηνβουλη·θειην
2ndβουληθειηςβουλη·θειης
3rdβουληθειηβουλη·θειη
Pl1stβουληθειημεν, βουληθειμενβουλη·θειημεν, βουλη·θειμεν classical
2ndβουληθειητε, βουληθειτεβουλη·θειητε, βουλη·θειτε classical
3rdβουληθειησαν, βουληθειενβουλη·θειησαν, βουλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβουληθησοιμηνβουλη·θησοιμην
2ndβουληθησοιοβουλη·θησοιο
3rdβουληθησοιτοβουλη·θησοιτο
Pl1stβουληθησοιμεθαβουλη·θησοιμεθα
2ndβουληθησοισθεβουλη·θησοισθε
3rdβουληθησοιντοβουλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβουληθητιβουλη·θητι
3rdβουληθητωβουλη·θητω
Pl1st
2ndβουληθητεβουλη·θητε
3rdβουληθητωσαν, βουληθεντωνβουλη·θητωσαν, βουλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βουληθηναι​βουλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βουληθησεσθαι​βουλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουληθεισαβουληθεις[GNT]βουληθενβουλη·θεισ·αβουλη·θει[ντ]·ςβουλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβουληθεισανβουληθενταβουλη·θεισ·ανβουλη·θε[ι]ντ·α
Datβουληθεισῃβουληθεντιβουλη·θεισ·ῃβουλη·θε[ι]ντ·ι
Genβουληθεισηςβουληθεντοςβουλη·θεισ·ηςβουλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocβουληθεισαιβουληθεντεςβουληθενταβουλη·θεισ·αιβουλη·θε[ι]ντ·εςβουλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβουληθεισαςβουληθενταςβουλη·θεισ·αςβουλη·θε[ι]ντ·ας
Datβουληθεισαιςβουληθεισι, βουληθεισινβουλη·θεισ·αιςβουλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genβουληθεισωνβουληθεντωνβουλη·θεισ·ωνβουλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουληθησομενηβουληθησομενεβουλη·θησομεν·ηβουλη·θησομεν·ε
Nomβουληθησομενοςβουλη·θησομεν·ος
Accβουληθησομενηνβουληθησομενονβουλη·θησομεν·ηνβουλη·θησομεν·ον
Datβουληθησομενῃβουληθησομενῳβουλη·θησομεν·ῃβουλη·θησομεν·ῳ
Genβουληθησομενηςβουληθησομενουβουλη·θησομεν·ηςβουλη·θησομεν·ου
PlVocβουληθησομεναιβουληθησομενοιβουληθησομεναβουλη·θησομεν·αιβουλη·θησομεν·οιβουλη·θησομεν·α
Nom
Accβουληθησομεναςβουληθησομενουςβουλη·θησομεν·αςβουλη·θησομεν·ους
Datβουληθησομεναιςβουληθησομενοιςβουλη·θησομεν·αιςβουλη·θησομεν·οις
Genβουληθησομενωνβουληθησομενωνβουλη·θησομεν·ωνβουλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 23-Nov-2020 13:50:03 EST