βουλη • BOULH • boulē

Search: βουλην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βουληνβουλήβουλ·ην(fem) acc sg

βουλή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβουλη[GNT][LXX]βουλ·η
Nom
Accβουλην[GNT][LXX]βουλ·ην
Datβουλῃ[GNT][LXX]βουλ·ῃ
Genβουλης[GNT][LXX]βουλ·ης
PlVocβουλαι[LXX]βουλ·αι
Nom
Accβουλας[GNT][LXX]βουλ·ας
Datβουλαις[LXX]βουλ·αις
Genβουλωνβουλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 15:21:45 EST