βλασφημος • BLASFHMOS • blasphēmos

Search: βλασφημον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βλασφημον; βλασφημον; βλασφημονβλάσφημοςβλασφημ·ον; βλασφημ·ον; βλασφημ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βλασφημονβλάσφημοςβλασφημ·ονmas acc sg
βλασφημονβλάσφημοςβλασφημ·ονfem acc sg
βλασφημονβλάσφημοςβλασφημ·ονneu nom|acc|voc sg

βλάσ·φημος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλασφημεβλασφημ·ε
Nomβλασφημος[LXX]βλασφημ·ος
Accβλασφημον[GNT][LXX]βλασφημ·ον
Datβλασφημῳβλασφημ·ῳ
Genβλασφημουβλασφημ·ου
PlVocβλασφημοι[GNT]βλασφημα[GNT]βλασφημ·οιβλασφημ·α
Nom
Accβλασφημους[LXX]βλασφημ·ους
Datβλασφημοις[LXX]βλασφημ·οις
Genβλασφημωνβλασφημ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 02:02:05 EDT