βιβλιον βυβλιον • BIBLION BUBLION • biblion bublion

Search: βιβλιῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βιβλιῳβιβλίονβιβλι·ῳ(neu) dat sg

βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβιβλιον[GNT][LXX]βιβλι·ον
Nom
Acc
Datβιβλιῳ[GNT][LXX]βιβλι·ῳ
Genβιβλιου[GNT][LXX]βιβλι·ου
PlVocβιβλια[GNT][LXX]βιβλι·α
Nom
Acc
Datβιβλιοις[GNT][LXX]βιβλι·οις
Genβιβλιων[LXX]βιβλι·ων
2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβυβλιονβυβλι·ον
Nom
Acc
Datβυβλιῳ[LXX]βυβλι·ῳ
Genβυβλιουβυβλι·ου
PlVocβυβλιαβυβλι·α
Nom
Acc
Datβυβλιοιςβυβλι·οις
Genβυβλιων[LXX]βυβλι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 14-Apr-2021 13:19:44 EDT