βεβαιος • BEBAIOS • bebaios

Search: βεβαιαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βεβαιανβέβαιοςβεβαι·ανfem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βεβαιανβέβαιοςβεβαι·ανfem acc sg

βέβαιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαια[GNT]βεβαιεβεβαι·αβεβαι·ε
Nomβεβαιος[GNT]βεβαι·ος
Accβεβαιαν[GNT][LXX]βεβαιον[LXX]βεβαι·ανβεβαι·ον
Datβεβαιᾳ[LXX]βεβαιῳβεβαι·ᾳβεβαι·ῳ
Genβεβαιαςβεβαιουβεβαι·αςβεβαι·ου
PlVocβεβαιαιβεβαιοιβεβαια[GNT]βεβαι·αιβεβαι·οιβεβαι·α
Nom
Accβεβαιαςβεβαιουςβεβαι·αςβεβαι·ους
Datβεβαιαιςβεβαιοιςβεβαι·αιςβεβαι·οις
Genβεβαιων[GNT]βεβαι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 21-Oct-2020 01:09:13 EDT