βασιλειος • BASILEIOS • basileios

Search: βασιλειον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασιλειον; βασιλειον; βασιλειονβασίλειοςβασιλει·ον; βασιλει·ον; βασιλει·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
βασίλειοςβασίλειοςlexical form
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασιλειονβασίλειοςβασιλει·ονmas acc sg
βασιλειονβασίλειοςβασιλει·ονfem acc sg
βασιλειονβασίλειοςβασιλει·ονneu nom|acc|voc sg

βασίλειος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασιλειεβασιλει·ε
Nomβασιλειοςβασιλει·ος
Accβασιλειον[GNT][LXX]βασιλει·ον
Datβασιλειῳβασιλει·ῳ
Genβασιλειουβασιλει·ου
PlVocβασιλειοιβασιλεια[GNT][LXX]βασιλει·οιβασιλει·α
Nom
Accβασιλειουςβασιλει·ους
Datβασιλειοις[GNT][LXX]βασιλει·οις
Genβασιλειων[GNT][LXX]βασιλει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Jul-2020 10:10:07 EDT