βασανος • BASANOS • basanos

Search: βασανοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασανοιςβάσανοςβασαν·οις(fem) dat pl

βάσανος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβασανεβασαν·ε
Nomβασανος[LXX]βασαν·ος
Accβασανον[LXX]βασαν·ον
Datβασανῳ[LXX]βασαν·ῳ
Genβασανου[GNT][LXX]βασαν·ου
PlVocβασανοι[LXX]βασαν·οι
Nom
Accβασανους[LXX]βασαν·ους
Datβασανοις[GNT][LXX]βασαν·οις
Genβασανων[LXX]βασαν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:08:36 EDT