βασιλεια • BASILEIA • basileia

Search: βασιλειᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασιλείαβασιλείαlexical form
βασιλειαβασίλειοςβασιλει·αneu nom|acc|voc pl
βασιλειᾳ; βασιλειαβασιλείαβασιλει·ᾳ; βασιλει·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασιλειαβασιλείαβασιλει·α(fem) nom|voc sg
βασιλειαβασίλειοςβασιλει·αneu nom|acc|voc pl
βασιλειᾳβασιλείαβασιλει·ᾳ(fem) dat sg

βασιλεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβασιλεια[GNT][LXX]βασιλει·α
Nom
Accβασιλειαν[GNT][LXX]βασιλει·αν
Datβασιλειᾳ[GNT][LXX]βασιλει·ᾳ
Genβασιλειας[GNT][LXX]βασιλει·ας
PlVocβασιλειαι[LXX]βασιλει·αι
Nom
Accβασιλειας[GNT][LXX]βασιλει·ας
Datβασιλειαις[LXX]βασιλει·αις
Genβασιλειων[GNT][LXX]βασιλει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Oct-2020 15:49:20 EDT