βαρυς • BARUS • barus

Search: βαρεα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαρεαβαρύςβαρ(υ)·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαρεαβαρύςβαρ(υ)·αneu nom|acc|voc pl

βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαρεια[LXX]βαρυ[LXX]βαρει·αβαρυ
Nomβαρυς[LXX]βαρ(υ)·ς
Accβαρειαν[LXX]βαρυν[LXX]βαρει·ανβαρ(υ)·ν
Datβαρειᾳ[LXX]βαρει[GNT][LXX]βαρει·ᾳβαρ(υ)·ι
Genβαρειας[LXX]βαρεος[LXX], βαρεως[GNT][LXX]βαρει·αςβαρ(υ)·ος
PlVocβαρειαι[GNT][LXX]βαρεις[GNT][LXX]βαρεα[GNT][LXX]βαρει·αιβαρ(υ)·εςβαρ(υ)·α
Nom
Accβαρειας[LXX]βαρεις[GNT][LXX]βαρει·αςβαρ(υ)·ας
Datβαρειαιςβαρεσι, βαρεσιν[LXX]βαρει·αιςβαρ(υ)·σι(ν), βαρ(υ)·σι(ν)
Genβαρειωνβαρεων[LXX]βαρει·ωνβαρ(υ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 09:12:04 EST