βαθυς • BAQUS • bathus

Search: βαθεα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαθεαβαθύςβαθ(υ)·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαθεαβαθύςβαθ(υ)·αneu nom|acc|voc pl

βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαθεια[LXX]βαθυ[GNT][LXX]βαθει·αβαθυ
Nomβαθυς[LXX]βαθ(υ)·ς
Accβαθειαν[LXX]βαθυνβαθει·ανβαθ(υ)·ν
Datβαθειᾳβαθει[GNT][LXX]βαθει·ᾳβαθ(υ)·ι
Genβαθειαςβαθεος[GNT][LXX], βαθεως[GNT][LXX]βαθει·αςβαθ(υ)·ος
PlVocβαθειαιβαθειςβαθεα[GNT][LXX]βαθει·αιβαθ(υ)·εςβαθ(υ)·α
Nom
Accβαθειαςβαθειςβαθει·αςβαθ(υ)·ας
Datβαθειαιςβαθεσι, βαθεσινβαθει·αιςβαθ(υ)·σι(ν)
Genβαθειωνβαθεων[LXX]βαθει·ωνβαθ(υ)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 13:30:04 EDT