εαυτου αυτου • hEAUTOU hAUTOU • heautou hautou

Search: αυτῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυτῃαὑτοῦ[2]αυτ·ῃfem dat sg
αυτηοὗτος[τ]αυτ·ηfem nom sg
αυτῃ; αυτηαὐτόςαυτ·ῃ; αυτ·ηfem dat sg; fem nom sg

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ

Pronoun (Reflexive)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Accαυτην[GNT][LXX]αυτον[GNT][LXX]αυτο[GNT][LXX]αυτ·ηναυτ·οναυτ·ο
Datαυτῃ[GNT][LXX]αυτῳ[GNT][LXX]αυτ·ῃαυτ·ῳ
Genαυτης[GNT][LXX]αυτου[GNT][LXX]αυτ·ηςαυτ·ου
PlVoc
Nom
Accαυτας[GNT][LXX]αυτους[GNT][LXX]αυτα[GNT][LXX]αυτ·αςαυτ·ουςαυτ·α
Datαυταις[GNT][LXX]αυτοις[GNT][LXX]αυτ·αιςαυτ·οις
Genαυτων[GNT][LXX]αυτ·ων
2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Accεαυτην[GNT][LXX]εαυτον[GNT][LXX]εαυτο[LXX]εαυτ·ηνεαυτ·ονεαυτ·ο
Datεαυτῃ[GNT][LXX]εαυτῳ[GNT][LXX]εαυτ·ῃεαυτ·ῳ
Genεαυτης[GNT][LXX]εαυτου[GNT][LXX]εαυτ·ηςεαυτ·ου
PlVoc
Nom
Accεαυτας[GNT][LXX]εαυτους[GNT][LXX]εαυτα[GNT][LXX]εαυτ·αςεαυτ·ουςεαυτ·α
Datεαυταις[GNT][LXX]εαυτοις[GNT][LXX]εαυτ·αιςεαυτ·οις
Genεαυτων[GNT][LXX]εαυτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 09:35:40 EDT