αυτου • AUTOU • autou

Search: αυτου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυτουαὐτοῦ[1]αυτουindecl
αυτουαὐτόςαυτ·ουmas gen sg or neu gen sg
αυτου; αυτουαὑτοῦ[2]αυτ·ου; αυτ·ουneu gen sg; mas gen sg
αὐτοῦ[1]αὐτοῦ[1]lexical form
αὑτοῦ[2]αὑτοῦ[2]lexical form

αὐτοῦ[1]

Adverb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
αυτου[GNT][LXX]

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Feb-2021 22:01:37 EST