αυλη • AULH • aulē

Search: αυλῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αὐλήαὐλήlexical form
αυλῃ; αυληαὐλήαυλ·ῃ; αυλ·η(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
αυλῃ; αυλῃ; αυλῃαὐλέωαυλ(ε)·ῃ; αυλ(ε)·ῃ; αυλ(ε)·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg

αὐλή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαυλη[LXX]αυλ·η
Nom
Accαυλην[GNT][LXX]αυλ·ην
Datαυλῃ[GNT][LXX]αυλ·ῃ
Genαυλης[GNT][LXX]αυλ·ης
PlVocαυλαι[LXX]αυλ·αι
Nom
Accαυλας[LXX]αυλ·ας
Datαυλαις[LXX]αυλ·αις
Genαυλων[LXX]αυλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:35:15 EDT