αυλη • AULH • aulē

Search: αυλην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυληναὐλήαυλ·ην(fem) acc sg

αὐλή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαυλη[LXX]αυλ·η
Nom
Accαυλην[GNT][LXX]αυλ·ην
Datαυλῃ[GNT][LXX]αυλ·ῃ
Genαυλης[GNT][LXX]αυλ·ης
PlVocαυλαι[LXX]αυλ·αι
Nom
Accαυλας[LXX]αυλ·ας
Datαυλαις[LXX]αυλ·αις
Genαυλων[LXX]αυλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:09:57 EDT