αιμα • hAIMA • haima

Search: αιματι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιματιαἷμααιματ·ι(neu) dat sg

αἷμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαιμα[GNT][LXX]αιμα[τ]
Nom
Acc
Datαιματι[GNT][LXX]αιματ·ι
Genαιματος[GNT][LXX]αιματ·ος
PlVocαιματα[GNT][LXX]αιματ·α
Nom
Acc
Datαιμασι, αιμασιν[LXX]αιμα[τ]·σι(ν), αιμα[τ]·σι(ν)
Genαιματων[GNT][LXX]αιματ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 23-Jan-2021 15:50:49 EST