αιων • AIWN • aiōn

Search: αιωνα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιωνααἰώναιων·α(mas) acc sg

αἰών, -ῶνος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαιων[LXX]αιων
Nom
Accαιωνα[GNT][LXX]αιων·α
Datαιωνι[GNT][LXX]αιων·ι
Genαιωνος[GNT][LXX]αιων·ος
PlVocαιωνεςαιων·ες
Nom
Accαιωνας[GNT][LXX]αιων·ας
Datαιωσι, αιωσιν[GNT][LXX]αιω[ν]·σι(ν), αιω[ν]·σι(ν)
Genαιωνων[GNT][LXX]αιων·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Jul-2021 16:31:16 EDT