αιτια • AITIA • aitia

Search: αιτιᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αἰτίααἰτίαlexical form
αιτιᾳ; αιτιααἰτίααιτι·ᾳ; αιτι·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
αιτιᾳ; αιτιᾳ; αιτιᾳαἰτιάομαιαιτι(α)·ῃ; αιτι(α)·ει; αιτι(α)·ῃpres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
αιτιᾳ; αιτια; αιτιααἴτιοςαιτι·ᾳ; αιτι·α; αιτι·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιτιααἰτίααιτι·α(fem) nom|voc sg
αιτιααἴτιοςαιτι·αneu nom|acc|voc pl
αιτιααἴτιοςαιτι·αfem nom|voc sg
αιτιᾳαἰτιάομαιαιτι(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
αιτιᾳαἰτιάομαιαιτι(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
αιτιᾳαἰτιάομαιαιτι(α)·ῃpres mp sub 2nd sg
αιτιᾳαἰτίααιτι·ᾳ(fem) dat sg
αιτιᾳαἴτιοςαιτι·ᾳfem dat sg

αἰτία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαιτια[GNT][LXX]αιτι·α
Nom
Accαιτιαν[GNT][LXX]αιτι·αν
Datαιτιᾳ[LXX]αιτι·ᾳ
Genαιτιας[GNT][LXX]αιτι·ας
PlVocαιτιαιαιτι·αι
Nom
Accαιτιας[GNT][LXX]αιτι·ας
Datαιτιαιςαιτι·αις
Genαιτιων[LXX]αιτι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:04:18 EST