αισχυντηρος • AISCUNTHROS AISXUNTHROS • aischuntēros

Search: αισχυντηρα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αισχυντηρᾳ; αισχυντηρα; αισχυντηρααἰσχυντηρόςαισχυντηρ·ᾳ; αισχυντηρ·α; αισχυντηρ·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αισχυντηρααἰσχυντηρόςαισχυντηρ·αneu nom|acc|voc pl
αισχυντηρααἰσχυντηρόςαισχυντηρ·αfem nom|voc sg
αισχυντηρᾳαἰσχυντηρόςαισχυντηρ·ᾳfem dat sg

αἰσχυντηρός -α -ον [LXX]

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισχυντηρα[LXX]αισχυντηρεαισχυντηρ·ααισχυντηρ·ε
Nomαισχυντηρος[LXX]αισχυντηρ·ος
Accαισχυντηραναισχυντηροναισχυντηρ·αναισχυντηρ·ον
Datαισχυντηρᾳαισχυντηρῳαισχυντηρ·ᾳαισχυντηρ·ῳ
Genαισχυντηραςαισχυντηρου[LXX]αισχυντηρ·αςαισχυντηρ·ου
PlVocαισχυντηραιαισχυντηροιαισχυντηρα[LXX]αισχυντηρ·αιαισχυντηρ·οιαισχυντηρ·α
Nom
Accαισχυντηραςαισχυντηρουςαισχυντηρ·αςαισχυντηρ·ους
Datαισχυντηραιςαισχυντηροιςαισχυντηρ·αιςαισχυντηρ·οις
Genαισχυντηρωναισχυντηρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:45:50 EST