αιδως • AIDWS • aidōs

Search: αιδους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιδουςαἰδώςαιδ(ο)·ος(fem) gen sg

αἰδώς, -οῦς, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαιδοςαιδ(ο)·ς
Nomαιδωςαιδ(ο)·^ς
Accαιδω[LXX]αιδ(ο)·α
Datαιδοιαιδ(ο)·ι
Genαιδους[GNT][LXX]αιδ(ο)·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:34:22 EDT