Σολομων Σαλωμων Σαλωμων Σολομων • SOLOMWN SALWMWN SALWMWN SOLOMWN • Solomōn Salōmōn Salōmōn Solomōn

Search: Σαλωμων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σαλωμωνΣαλωμών[1]σαλωμων(mas) indecl
σαλωμωνΣαλωμῶν[2]σαλωμων[τ](mas) nom|voc sg
Σαλωμών[1]Σαλωμών[1]lexical form
Σαλωμῶν[2]Σαλωμῶν[2]lexical form

Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl. and Mas. Indecl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
σαλωμων[LXX]
3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσαλωμων[LXX]σαλωμων[τ]
Nom
Accσαλωμωντα[LXX]σαλωμωντ·α
Datσαλωμωντισαλωμωντ·ι
Genσαλωμωντος[LXX]σαλωμωντ·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσολομων[GNT]σολομων
Nom
Accσολομωνα[GNT]σολομων·α
Datσολομωνισολομων·ι
Genσολομωνος[GNT]σολομων·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσολομων[GNT]σολομων[τ]
Nom
Accσολομωντασολομωντ·α
Datσολομωντισολομωντ·ι
Genσολομωντος[GNT][LXX]σολομωντ·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Feb-2021 22:20:34 EST