Παυλος • PAULOS • Paulos

Search: Παυλου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παυλουΠαῦλοςπαυλ·ου(mas) gen sg

Παῦλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαυλε[GNT]παυλ·ε
Nomπαυλος[GNT]παυλ·ος
Accπαυλον[GNT]παυλ·ον
Datπαυλῳ[GNT]παυλ·ῳ
Genπαυλου[GNT]παυλ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 15:07:16 EST