Λευιτης • LEUITHS • Leuitēs

Search: Λευιται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λευιταιΛευίτηςλευιτ·αι(mas) nom|voc pl

Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλευιταλευιτ·α
Nomλευιτης[GNT][LXX]λευιτ·ης
Accλευιτην[LXX]λευιτ·ην
Datλευιτῃ[LXX]λευιτ·ῃ
Genλευιτου[LXX]λευιτ·ου
PlVocλευιται[LXX]λευιτ·αι
Nom
Accλευιτας[GNT][LXX]λευιτ·ας
Datλευιταις[LXX]λευιτ·αις
Genλευιτων[LXX]λευιτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 24-Jan-2021 23:58:16 EST