καινος • KAINOS • kainos

Search: Καινην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καινηνκαινόςκαιν·ηνfem acc sg

καινός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαινη[GNT][LXX]καινεκαιν·ηκαιν·ε
Nomκαινος[LXX]καιν·ος
Accκαινην[GNT][LXX]καινον[GNT][LXX]καιν·ηνκαιν·ον
Datκαινῃ[LXX]καινῳ[GNT][LXX]καιν·ῃκαιν·ῳ
Genκαινης[GNT][LXX]καινου[GNT][LXX]καιν·ηςκαιν·ου
PlVocκαιναικαινοι[LXX]καινα[GNT][LXX]καιν·αικαιν·οικαιν·α
Nom
Accκαιναςκαινους[GNT][LXX]καιν·αςκαιν·ους
Datκαιναις[GNT]καινοις[LXX]καιν·αιςκαιν·οις
Genκαινωνκαιν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:44:54 EDT