Ιουδας • IOUDAS • Ioudas

Search: Ιουδου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιουδουἸούδαςιουδ·ου (for ιουδ·α)(mas) gen sg

Ἰούδας, -α and -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιουδα[GNT][LXX]ιουδ·α
Nomιουδας[GNT][LXX]ιουδ·ας
Accιουδαν[GNT][LXX]ιουδ·αν
Datιουδᾳ[GNT]ιουδ·ᾳ
Genιουδα[GNT][LXX], ιουδου[LXX]ιουδ·α, ιουδ·ου (for ιουδ·α)
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 13:55:44 EST