Ιουδας • IOUDAS • Ioudas

Search: Ιουδα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιουδᾳ; ιουδα; ιουδαἸούδαςιουδ·ᾳ; ιουδ·α; ιουδ·α(mas) dat sg; (mas) gen sg; (mas) voc sg

Ἰούδας, -α and -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιουδα[GNT][LXX]ιουδ·α
Nomιουδας[GNT][LXX]ιουδ·ας
Accιουδαν[GNT][LXX]ιουδ·αν
Datιουδᾳ[GNT]ιουδ·ᾳ
Genιουδα[GNT][LXX], ιουδου[LXX]ιουδ·α, ιουδ·ου (for ιουδ·α)
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:35:26 EDT