Ιορδανης • IORDANHS • Iordanēs

Search: Ιορδανου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιορδανουἸορδάνηςιορδαν·ου(mas) gen sg

Ἰορδάνης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιορδανη[LXX]ιορδαν·η
Nomιορδανης[LXX]ιορδαν·ης
Accιορδανην[GNT][LXX]ιορδαν·ην
Datιορδανῃ[GNT][LXX]ιορδαν·ῃ
Genιορδανου[GNT][LXX]ιορδαν·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 09:51:45 EST