Ζαχαριας • ZACARIAS ZAXARIAS • Zacharias

Search: Ζαχαρια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζαχαριᾳ; ζαχαριαΖαχαρίαςζαχαρι·ᾳ; ζαχαρι·α(mas) dat sg; (mas) voc sg

Ζαχαρίας, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocζαχαρια[GNT][LXX]ζαχαρι·α
Nomζαχαριας[GNT][LXX]ζαχαρι·ας
Accζαχαριαν[GNT][LXX]ζαχαρι·αν
Datζαχαριᾳζαχαρι·ᾳ
Genζαχαριου[GNT][LXX]ζαχαρι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 06:19:27 EST