Αιγυπτος • AIGUPTOS • Aiguptos

Search: Αιγυπτον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιγυπτονΑἴγυπτοςαιγυπτ·ον(fem) acc sg

Αἴγυπτος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαιγυπτε[LXX]αιγυπτ·ε
Nomαιγυπτος[GNT][LXX]αιγυπτ·ος
Accαιγυπτον[GNT][LXX]αιγυπτ·ον
Datαιγυπτῳ[GNT][LXX]αιγυπτ·ῳ
Genαιγυπτου[GNT][LXX]αιγυπτ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 09-Mar-2021 05:15:33 EST